PAR-SAN;

•  Katı Atık Arıtma ve Bertaraf Tesisi İnşaatları

•  Karayolları ve grup yollara ait komple yol inşaatları,

•  Enerji hatları,

•  Islah ve taşkın koruma tesisleri,

•  Sulama ve drenaj sistemleri,

•  Gölet inşaatları,

•  Her türlü deniz yapıları (Liman, balıkçı barınağı, mendirek, mahmuz)

•  İsale hattı yapımı (içme suyu, pis su),

•  Bünyesindeki işlere ait kat’i ve tatbikat projelerinin hazırlanması,

•  Her türlü aplikasyon, harita, iş sonu projeleri ve kesin hesapların yapılması,

•  Agrega ve hazır beton üretimi

konularında hizmet vermektedir. Firmamız ana faaliyet alanlarına ilave olarak, son yıllarda artan enerji açığının karşılanmasına  yönelik enerji geliştirme projeleri ile ilgilenmekte ve bu doğrultuda;

•  Elektrik enerjisi tesislerinin kurulması,

•  İşletmeye alınması,

•  Kiralanması,

•  Elektrik enerjisi üretilmesi,

•  Üretilen elektrik enerjisinin veya kapasitesinin müşterilere satılması konularında da faaliyetlerini sürdürmektedir.